Menu
Nákupný košík

Pravidlá ochrany osobných údajov


Máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov. Ochrana osobných údajov je veľmi dôležitá, preto chceme byť dôsledný a transparentný, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov.


Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Spoločnosť s ručením obmedzeným Limaoli s.r.o. (ďalej len „Limaoli“), je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. 

Limaoli s.r.o.
Toryská 22
821 07 Bratislava
Slovenská republika

Zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 136360/B
IČO: 52 330 575
Identifikačné číslo DPH: DIČ 2120984382

Email: luxstore@luxstore.sk

Telefónny kontakt: 0948 073 424 (len v pracovných dňoch od 10:00-17:00)


Kde uchovávame vaše údaje?
Vaše osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme prostredníctvom nášho internetového obchodu www.luxstore.sk, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), a to u poskytovateľa hostingových služieb WebSupport, s.r.o.. Datacentrum spoločnosti sa nachádza v lokalite: Bratislava, časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika a geolokačne oddelené dátové centrum v časti Bratislava, Mlynské nivy, Slovenská republika, kde sú umiestené dátové zálohy.


Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné pre účel: uzavretia kúpnej zmluvy so zákazníkom, spracovanie objednávky zákazníka a riadne dodanie objednaného plnenia (tovaru, služby) zákazníkovi, vystavenie faktúr, spárovanie úhrady s objednávkou;


Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vášho online nákupu v našom internetovom obchode www.luxstore.sk spracovaním vašich objednávok a vrátení tovaru prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia, alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením vášho tovaru. Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vašich platieb na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov. Vaše osobné údaje sa používajú na vašu identifikáciu a na overenie vášho legálneho veku na online nakupovanie a na potvrdenie vašej adresy u externých partnerov. 


Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

* kontaktné informácie, ako sú: meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo a IP adresa
* platobné informácie a história platieb,
* informácie o objednávke

Ak máte účet v našom internetovom obchode www.luxstore.sk, spracúvame aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom, ako sú:  

* ID účtu,
* história nákupov


Kto má prístup k vašim údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby ako zaslanie potvrdenia objednávky, poskytnutie údajov distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením vašej objednávky, poskytovateľom platobných služieb pre vašu platbu a osobám zabezpečujúcim účtovné služby.

Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.


Zodpovedná osoba:
Zodpovedná osoba nie je určená, nakoľko podľa povinností GDPR Limaoli nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu.


Aké máte práva?

Právo na úpravu osobných údajov:
Máte právo na úpravu Vašich osobných údajov. Po prihlásení na Váš účet v našom internetovom obchode www.luxstore.sk , v možnostiach účtu vyberte položku GDPR Nástroje, kde máte možnosti aktualizovať svoje osobné údaje ako:

 •  Upraviť svoje meno, email a telefónne číslo
 • Upraviť svoje adresy
 • Zmeniť heslo
 • Prihlásiť/Odhlásiť sa od odberu noviniek.


1.Právo na prístup k osobným údajom:  
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Pre žiadosť o informáciu použite tento odkaz: GDPR žiadosť o osobné údaje . Pre získanie Vášho GDPR reportu, postupujte podľa nasledovných krokov uvedených nižšie:

 1. Vložte svoj email do nižšie uvedeného formuára.
 2. Odošleme Vám potvrdzujúci email. V emaily musíte kliknúť na tlačidlo/link pre potvrdenie.
 3. GDPR report bude odoslaný na Váš email.

2.Právo na prenosnosť:
Vždy, keď Limaoli spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu, alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý si môžete stiahnuť na našom internetovom obchode www.luxstore.sk. Zahŕňa len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Vaše údaje účtu si môžete stiahnuť vo formáte CSV po prihlásení na Váš účet v našom internetovom obchode www.luxstore.sk pod položkou GDPR Nástroje.

3.Právo na vymazanie: 

Pre vymazanie Vašich údajov použite tento odkaz: GDPR právo na zabudnutie . Vaše údaje budú ihneď odstránené / anonymizované. Po dokončení tohto procesu Vás nebudeme môcť informovať e-mailom. Majte na pamäti, že budeme musieť uchovať niektoré vaše osobné údaje spojené s objednávkami na účtovné a daňové účely.

Pre zmazanie Vášho účtu z našej stránky pokračujte podľa nasledovných krokov uvedených nižšie:

 1. Potvrďte Vašu emailovú adresu vo formulári uvedenom nižšie.
 2. Odošleme Vám potvrdzujúci email. V emaily musíte kliknúť na tlačidlo/link pre potvrdenie.
 3. Váš účet a osobné údaje budú zmazané/anonymizované.

Majte na pamäti, že už nebudete môcť pristupovať k svojmu účtu a všetkým informáciám, ktoré sú v ňom uložené (napríklad história objednávok). Táto operácia je NEZVRATNÁ.

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré uchovávame, kedykoľvek okrem týchto situácií:
*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte nevyrovnaný dlh u Limaoli s.r.o. bez ohľadu na spôsob platby,

4.Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Limaoli. Limaoli nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

5.Vaše právo namietať voči priamemu marketingu: 
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu na emailovej adrese luxstore@luxstore.sk .

6.Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto: 
* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,
* úpravou nastavení svojho účtu na stránke www.luxstore.sk

7.Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov po prihlásení na Váš účet v našom internetovom obchode www.luxstore.sk . V možnostiach účtu vyberte položku GDPR Nástroje a následne možnosť Právo na obmedzenie spracovania. Týmto krokom nám odošlete žiadosť pre obmedzenie spracovania, aby sme Vaše údaje v obchode už žiadnym spôsobom nespracovávali.


Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vytvorili prostredie ,,Moje GDPR nástroje'', ktoré nájdete v nastaveniach Vášho účtu v internetovom obchode www.luxstore.sk po prihlásení  sa. Tu nájdete všetky nástroje pre úpravu a reporty Vašich osobných údajov ako:

-Aktualizovať údaje svojho účtu

 • Upraviť svoje meno, email a telefónne číslo
 • Upraviť svoje adresy
 • Zmeniť heslo
 • Prihlásiť/Odhlásiť sa od odberu noviniek

-Údaje účtu si môžete stiahnuť vo formáte CSV

 • Osobné údaje
 • Adresy
 • Objednávky
 • GDPR žiadosti

-Právo na obmedzenie spracovania

 • Právo na obmedzenie spracovania

-Môžete požiadať o report so všetkými Vašimi osobnými údajmi, ktoré ukladáme

 • Žiadosť o výpis osobných údajov

-Môžete požiadať o odstránenie / anonymizáciu Vašich osobných údajov, ktoré sme uložili

 • Žiadosť o zmazanie osobných údajovPrávo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:  
Ak sa domnievate, že Limaoli spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu - Úrad na ochranu osobných údajov .


Aktualizácie našich Pravidiel ochrany osobných údajov:
Možno bude potrebné aktualizovať naše Pravidlá ochrany osobných údajov. Posledná verzia Pravidiel ochrany osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke www.luxstore.sk. Všetky podstatné zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.


Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje budeme uchovávať po dobu 5 rokov, alebo pokiaľ budete aktívnym zákazníkom. Ak pôjde o fakturačné údaje, ktoré budú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, doba uchovávania bude 10 rokov, nakoľko túto dobu určujú účtovné predpisy.

Cookies
Používame cookies, aby sme zlepšili vaše užívateľské prostredie a zlepšili kvalitu našich stránok. Cookies sú malé informácie poslané webovým serverom do webového prehliadača, čo umožňuje serveru jednoznačne identifikovať prehliadač na každej stránke. Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s prijímaním všetkých súborov cookie. Dozvedieť sa viac